הסכם התקשרות

1. ההסכם הנ"ל נעשה בין חברת Desert Knowledge ו/או חברת "נגב ברמה אחרת" המחזיקות בבעלות המלאה, מנהלות ומתפעלות את אתר האינטרנט www.fee.co.ilלהלן "Fee", לבין הלקוח, כפי שפרטיו הוזנו בטופס פתיחת חשבון, להלן "הלקוח".

2. מטרת האתר, לאפשר "ללקוח" להקים אתר אינטרנט שיכלול בתוכו חומר פרסומי ואינפורמטיבי אודות האירוע, להציג טופס רישום ולגבות דמי רישום.

3. Fee שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים שיש בהם משום עבירה על החוק, חומר תועבה או כל חומר אחר שיפגע בתדמית האתר.

4. Fee שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפתוח חשבון ללקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. תוכנת ניהול האירועים הינה רכושה הבלעדי של "FEE" ואין "הלקוח" רשאי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש אחר בתוכנה מלבד השימוש המותר על פי הסכם זה.

6. "FEE" תעשה כל מאמץ כדי להבטיח את זמינות האתר, אולם לא תהיה אחראית על נזק כל שהוא שיגרם "ללקוח" כתוצאה מאי זמינות האתר.

7. "FEE" מתחייבת לא להעביר לצד שלישי כל מידע שהוא אודות המשתמשים באתר והנרשמים לאירועים.

8. האתר מוגן באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL.

9. דמי שימוש באתר: "FEE" גובה עבור השרות דמי שימוש כדלהלן:

לקוח פרטי: (אינו עוסק מורשה שמקזז מע"מ) 10% מסך הגביה (כולל מע"מ),
מינימום לאירוע 200 שקל כולל מע"מ. בעבור אירוע המחייב הרשמה בלבד ללא דמי השתתפות, השימוש בחינם.

לקוח עסקי: 10% מסך הגביה (לא כולל מע"מ) מינימום לאירוע 200 שקל (לא כולל מע"מ)
בעבור אירוע המחייב הרשמה בלבד ללא דמי השתתפות, השימוש בחינם.

העמלות הנ"ל כוללות את עמלת הסליקה של חברות כרטיסי האשראי, ולא כוללות שירותים נוספים כגון: שליחת חשבוניות/קבלות ללקוח, אפשרות לרישום טלפוני, פרסום מובלט של האירוע בדף הבית של האתר ועוד.

"FEE" תקזז את הסכומים הנ"ל מסך הגביה ותעביר את היתרה בצרוף חשבונית מס "ללקוח" בכל 10 לחודש, בתוך ארבעים יום מתום החודש השוטף בו נעשתה העסקה.

10. ביטולי הרשמה והחזרים ללקוחות: עפ"י תקנון השימוש באתר לקוח הקצה המבצע הרשמה זכאי לבטל את הרשמתו ולקבל את כספו חזרה בתוך 14 יום ממועד התשלום, סכומים אלו יקוזזו ולא יועברו ללקוח.

11. בכל מקרה של שאלה או בקשה ניתן לפנות באי מייל ל-helpdesk@fee.co.il או טלפונית לשרות לקוחות: 052-3541375.

לקוחות בעלי פעילות רבה מתבקשים לפנות לשרות לקוחות.

© כל הזכויות שמורות לFEE מערכות רישום מבית Desert Knowledge/נגב ברמה אחרת