רישום לאגודה הישראלית לתקשורת לשנת 2011

יום שבת, 30 באפריל, 2011 בין השעות 08:30 - 18:30

פרטי קשר:
isca2011conf@gmail.com