Designing Effective Visualizations

יום שני, 04 בפברואר, 2008 בין השעות 13:30 - 15:00

פרטי קשר: המחלקה ליח"צ טלפון: 09-7781834 פקס: 09-7780666
events@openu.ac.il
אנא הירשמו בעברית. הציבור מוזמן לסדרת הרצאות אורח של פרופ' ברברה טברסקי אוניברסיטת סטנפורד פרופ' טברסקי היא מבכירי הפסיכולוגים הקוגניטיביים העוסקים בקשר שבין קוגניציה ועיצוב חזותי של סביבות למידה מקוונות (כל ההרצאות בשפה האנגלית)