כנס נגישות אינטרנט, טכנולוגיות מסייעות והנגשת מידע

יום שני, 30 בנובמבר, 2015 בין השעות 08:15 - 15:30

הפרטים נשמרים במערכת ואינם מועברים לגורם חוץ או לשימוש למטרות אחרות.